විශේෂ දැනුම් දීම – අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ පාඨමාලාවේ අවසාන ව්‍යාපෘතිය සඳහා සකසන වෙබ් අඩවියට ලකුණු ල‎බා දීම.

අයි පී එස් ආයතනය මගින් පවත්වනු ල‎බන අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ පාඨමාලාවේ තෙවන කණ්ඩායමේ සෑම සිසුවෙකුම සහතික පත‍්‍රය ල‎බා ගැනීම සඳහා තනිව ම වෙබ් අඩවියක් සැකසීම අනිවාර්ය වේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ඔ‎බගේ නමින් ම ඩොමේන් නාමයක් ලියා පදිංචි කොට අයි පී එස් ආයතනය විසින් වර්ෂයක කාලයක් සඳහා නොමිලේ ල‎බා දෙන හොස්ටින් ගිණුම තුළ සැකසිය හැකිය. එසේ නොමැති නම් අයි පී එස් ආයතනය විසින් පුහුණු වීම් කටයුතු සඳහා ල‎බා දී ඇති DEMO වෙබ් අඩවිය තුළ හෝ සැකසිය හැකිය.

ඩොමේන් ලියාපදිංචි කළ සිසුන් අයි පී එස් ෆෝරම් එක හරහා පහත විස්තර Admin2 වෙත පෞද්ගලික පණිවුඩයක් ලෙස යොමු කරන්න.

ඩොමේන් නාමය;
ශිෂ්‍ය අංකය;
දුරකථන අංකය;
ඊමේල් ලිපිනය ;

මෙම තොරතුරු ලද පසු ඔ‎බගේ හොස්ටින් ගිණුමට අදාල විස්තර පෞද්ගලික පණිවුඩයක් ලෙස ඔ‎බගේ ෆෝරම් ගිණුම වෙත යොමු කරනු ඇත.

DEMO වෙබ් අඩවිය තුළ තමාගේ අවසාන ව්‍යාපෘතිය සකසන සිසුන් විසින් දැනට එහි තිබෙන සියළුම අන්තර්ගත තොරතුරු මකා දමා අළුතින් තොරතුරු ඇතුලත් කොට වෙබ් අඩවිය සැකසිය යුතුය.

ඔ‎බගේ වෙබ් අඩවිය ඉංගී‍්‍රසි, සිංහල හෝ දෙමළ ‏භාෂා වලින් සැකසිය හැකිය.

අවසාන ව්‍යාපෘතිය සඳහා සකසන වෙබ් අඩවියට ලකුණු ල‎බා දීම පහත ආකාරය සිදු වේ.

1. තේමාව හා පෙනුම -Theme and design Layout – (ලකුණු 10)

ඔ‎බ සකසන වෙබ් අඩවිය කිසියම් විෂයකට හෝ ආයතනයකට සම්‎බන්ධ එකක් විය යුතුය. තෝරා ගත් මාතෘකාවට හෝ ආයතනට අදාල තොරතුරු පමණක් එහි අන්තර්ගත විය යුතුය. තේමාවට ගැලපෙන ආකාරයට වෙබ් අඩවියේ පෙනුම හා වර්ණ යොදා ගත යුතුය.

2 ලාංඡනය – Logo (ලකුණු 5)

වෙබ් අඩවිය සඳහා ඔ‎බ විසින් සකසනු ලැ‎බු නියමිත වර්ණ ගැලපීමෙන් යුතු Logo එකක් පැවතීම අනිවාර්යය වේ. Logo සැකසීම සඳහා අවශ්‍ය දැනුම පාඨමාලාව තුලදි ඔ‎බට ලබා දී ඇත.

3. Contact us Page (ලකුණු 25)

වෙබ් අඩවිය තුළ Contact us Page එකක් පැවතිය යුතුය. මේ සඳහා ල‎බා දෙන ලකුණු 25 පහත ආකාරයට තීරණය වේ.

සාමාන්‍ය ලිපිනය, ඊමේල් ලිපිනය (Image එකක් ලෙස) ඇතුලත්ව තිබීම – ලකුණු 3
Online contact form එකක් අන්තර්ගත කිරීම – ලකුණු 12
Online contact form එකේ Captcha verification පැවතීම – ලකුණු 5
ලිපිනට අදාල Google map එකක් ඇතුලත් ව තිබීම – ලකුණු 5

4. Privacy Policy හා Term and Condition පිටු අන්තර්ගතව තිබීම – (ලකුණු 2.5*2 =5)

මෙම පිටු සැකසීම සඳහා අවශ්‍ය මූලාශ‍්‍ර ල‎බා ගැනීමට, පළමු නි‎බන්ධනය සමඟ ලබා දුන් සංයුක්ත තැටියේ Web-Design-Tools කොටස ‏භාවිතා කළ හැකිය.

5. Navigation Menu එකක් අන්තර්ගත කිරීම – (ලකුණු 10)

වෙබ් අඩවියේ වැදගත් ස්ථාන වෙත යොමු වීමට හැකි වන ලෙස, නිවැරදි ආකාරයට සැකසු Navigation Menu එකක් පැවතිය යුතුය.

6. Unique content – (ලකුණු 10)
කුමන ‏භාෂාවකින් වෙ‎බ් අඩවිය සැකසුවත් එහි අන්තර්ගත තොරතුරු 100% Unique content විය යුතුය. වෙනත් වෙ‎බ් අඩවි වලින් පිටපත් කර ගත් තොරතුරු ඇති ‎බව තහවුරු වුවහොත් මෙම ලකුණු ප‍්‍රමාණය ල‎බා දෙනු නොලැබේ. (සැ:යු Privacy Policy හා Term and Condition පිටු සඳහා මෙම තත්ත්වය අදාල නොවන ‎බව කරුණාවෙන් සළකන්න.)

7. Responsive (Mobile friendly) විය යුතුය. (ලකුණු 10)

ඔ‎බගේ වෙබ් අඩවිය ජංගම දුරකථන වලින් හා අනිකුත් ජංගම උපකරණ ‏භාවිතයෙන්ද ‎බාධාවකින් තොරව නැරඹීමට හැකි විය යුතුය.

8. Video page එකක් පැවතීම (ලකුණු 15)

ඔ‎බ විසින් සකසා YouTube හෝ Vimeo වැනි වෙබ් අඩවියක් තූළ ප‍්‍රකාශයට පත් කරන ලද විනාඩියට අඩු ධාවන කාලයක් සහිත වීඩියෝවක් සහිත පිටුවක් තිබිය යුතුය. මෙම වීඩියෝව ඔ‎බගේ වෙබ් අඩවියේ තේමාවට ගැලපෙන එකක් වීම අනිවාර්යය වේ. මෙම වීඩියෝ පිටුවට පිවිසීම සඳහා Navigation Menu තුළ Link එකක් අන්තර්ගත කොට තිිබිය යුතුයි.

වීඩියෝ සංස්කරණය හා සැකසීමට අදාල ප‍්‍රායෝගික දැනුම පාඨමාලාවේ වීඩියෝ අලෙවිකරණය මොඩියුලයේදි ආවරණය කර ඇත.

9. විශේෂ අංගෝපාංග – (ලකුණු 10)

ඉහත විස්තර කර නොමැති, ඔ‎බගේ වෙබ් අඩවියේ තේමාවට ගැලපෙන වෙනත් ඕනෑම විශේෂ අංගයන් එකතු කර ති‎‎බුණ හොත් මෙම ලකුණු ලබා දේ. උදා: ‎බහුවරණ ප‍්‍රශ්ණාවලි, වෙබ් සමීක්ෂණ, මත විමසීම්, Social share buttons වැනි අයිතමයන්.)

මුළු ලකුණු 100 කී.

ඔ‎බගේ වෙ‎බ් අඩවිය 2017 ජනවාරි  මස 14 දිනට පෙර සකසා අවසන් කර තිබිය යුතුය.