අන්තර්ජාල ව්‍යවසායක සම්මාන ප‍්‍රධානය 2015 – මහනුවර

 අපගේ අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ පාඨමාලාව හැදෑරු නුවර පංතියේ සිසුන් අතරින් ඉහල සාර්ථකත්වයන් පෙන්නුම් කරනු ලැ‎බු  සිසුන් 7 කට තරුණ අන්තර්ජාල ව්‍යවසායක සම්මාන සම්මාන සහතික පත‍්‍ර ප‍්‍රධානය කිරීම 2015 ජුනි මස පළමුවන දින නුවර වැව රවුමේ සුදර්ශි ශාලාවේදි පවත්වන ලදි.

මෙහිදි ලංකා මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ එකහමාරකට වැඩිය උපයනු ලැ‎බු මහනුවර අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ පංතියේ ඉසුරු පුෂ්පමාල් දසනායක සිසුවාට මයික්‍රොසොෆ්ට් ලුමියා වර්ගයේ ස්මාර්ට් දුරකථනයක් ප‍්‍රධානය කිරීම ද සිදුවිය.

මෙම උත්සවයේ විශේෂ අවස්ථා පහත දැක්වේ.