අන්තර්ජාල ව්‍යවසායක සම්මාන ප‍්‍රධානය 2015 – මාතර

අපගේ අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ පාඨමාලාව හැදෑරු මාතර පංතියේ සිසුන් අතරින් ඉහල සාර්ථකත්වයන් පෙන්නුම් කරනු ලැ‎බු සිසුන් 4 කට  තරුණ අන්තර්ජාල ව්‍යවසායක සම්මාන සහතික පත‍්‍ර ප‍්‍රධානය කිරීම 2015 ජුනි මස 27 වන දින මාතර සමූපාකාර මන්දිරයේදි පවත්වන ලදි. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ උපදේශක ජයන්ත වීරසිංහ මහතාද මේ අවස්ථාවට සහභාගී විය.

IPS Student Forum තුළ විශාල කාර්ය ‏භාර්යයක් කළ මාතර පංතියේ සජනි කණිෂ්කා සිසුවියට ඇයගේ දායකත්වය ඇගයීම සඳහා මයික්‍රොසොෆ්ට් ලුමියා වර්ගයේ ස්මාර්ට් දුරකථනයක් ප‍්‍රධානය කිරීමද මේ අවස්ථාවේදි සිදු විය.

මෙම උත්සවයේ විශේෂ අවස්ථා පහත දැක්වේ.